Welkom bij Psychologiepraktijk De Kleine Diamant!

Voor diagnostiek, behandeling, onderwijs en supervisie

Algemene informatie

Psychologiepraktijk De Kleine Diamant biedt diagnostiek en behandeling aan (hele jonge) kinderen en jongeren met lichte tot matige psychische problematiek. De praktijk is met name gespecialiseerd op het gebied van diagnostiek en behandeling bij (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis en het (hele) jonge kind, bijvoorbeeld door inzet van Pivotal Response Treatment (PRT) en de Blended E-health for children at Early Risk (BEER)-interventie. Hele jonge kinderen kunnen niet los gezien worden van hun omgeving. In de diagnostiek en behandeling wordt daarom veel gewerkt met ouder(s) én kind samen.

Daarnaast is Psychologiepraktijk De Kleine Diamant beschikbaar voor deskundigheidsbevordering aan professionals, bijvoorbeeld door middel van scholing, supervisie en consultatie.

De praktijk is gevestigd in Katwijk zh en is werkzaam in de Duin-en Bollenstreek.

Neem gerust contact op voor meer informatie!