Welkom bij Psychologiepraktijk De Kleine Diamant!

Voor diagnostiek, behandeling, onderwijs en supervisie

Algemene informatie

Psychologiepraktijk De Kleine Diamant biedt diagnostiek en behandeling aan (hele jonge) kinderen en jongeren met lichte tot matige psychische problematiek. De praktijk is met name gespecialiseerd op het gebied van diagnostiek en behandeling bij (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis en het (hele) jonge kind, bijvoorbeeld door inzet van Pivotal Response Treatment (PRT) en de Blended E-health for children at Early Risk (BEER)-interventie. Hele jonge kinderen kunnen niet los gezien worden van hun omgeving. In de diagnostiek en behandeling wordt daarom veel gewerkt met ouder(s) én kind samen.

LET OP! Momenteel heb ik geen contracten met de gemeenten. Daarnaast word ik op dit moment vooral ingehuurd als ZZP’er bij andere praktijken. Dit alles maakt dat ik momenteel geen nieuwe cliënttrajecten opstart. Neem voor vragen rondom cliëntenzorg gerust contact met mij op via info@dekleinediamant.nl. (Laatste update: december 2023)

Daarnaast is Psychologiepraktijk De Kleine Diamant beschikbaar voor deskundigheidsbevordering aan professionals, bijvoorbeeld door middel van scholing, supervisie en consultatie. Rianne de Vries staat hiervoor geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

De praktijk is gevestigd in Katwijk zh en is werkzaam in de Duin-en Bollenstreek.

Neem gerust contact op voor meer informatie!